Novi Sad Office

22 October 2021

Novi Sad Office

Kompanija TTTech Auto CEE u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu omogućava studentima različite vrste programa kroz koje mogu da se upoznaju sa kompanijom, da unapređuju svoja znanja iz oblasti razvoja automobilskog softvera, kao i da budu stipendisti kompanije.

Naš cilj je da obezbedimo najefikasniji transfer znanja iz industrije do studenata i profesora, kao i da implementiramo najnovija naučna saznanja u naš svakodnevni rad. Programi koje imamo su sledeći:

Prakse za diplomce

Za studente završnih godina organizujemo  prakse koje podrazumevaju individualnu mentorsku podršku i nakon koje studenti mogu da napišu svoj diplomski ili master rad. Više informacija o ovom programu možete podgledati ovde.

Letnja praksa

Za studente završnih godina sa Fakulteta tehničkih nauka, kao i za sve druge koji poseduju školsko znanje C programiranja, organizujemo letnje prakse u trajanju od 4 nedelje na kojoj će imati prilike da prošire znanje iz programskog jezika C i nauče osnove programiranja na Embedded Linux OS. Svake godine u martu/aprilu objavljujemo informacije o letnjim programima i detaljima vezanim za prijavu.

Više informacija o ovogodišnjem terminu održavanja i načinu prijave možete pogledati: 

Letnja praksa 2022

Gde nas možete upoznati?

Svake godine učestvujemo na najvećem sajmu studentskih poslova i prakse Konteh-u, koji se organizuje na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kako bismo ih informisali o studentskim programima iz oblasti autonomne vožnje, letnjoj školi, stipendijama i praksama sa savremenim temama iz industrije koristeći najnovije tehnologije.

U svakom trenutku možete nam se javiti na email: scholarship-cee@tttech-auto.com