Praksa za diplomce

28 October 2021

Praksa za diplomce

Za studente završnih godina organizujemo praksu, koja studentu dodatno omogućava da iz oblasti koju odabere napiše i svoj diplomski ili master rad.


Za praksu mogu da se prijave studenti koji pohađaju studije na sledećim katedrama:

 • Računarstvo i automatika (smerovi: Računarska tehnika i računarske komunikacije, Automatika i upravljanje sistemima, Primenjene računarske nauke i informatika) ;
 • Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije;
 • Telekomunikacije i obrada signala;
 • Mikroračunarska elektronika;
 • Mehatronika, robotika i automatizacija.


Šta pružamo studentima koji se odluče za praksu kod nas?

 • Stručnu podršku od strane inženjera mentora;
 • Podršku da se znanje dobijeno tokom prakse uobliči u akademski BSc ili MSc rad;
 • Rad na najsavremenijim tehnologijama;
 • Merna oprema, softverski alati, repromaterijal (za izradu hardvera), logistika za nabavku i izradu hadvera;
 • Stipendiju;
 • Mogućnost pohađanja interno organizovanih stručnih kurseva;
 • Mogućnost učestvovanja u sportskim i zabavnim aktivnostima.


Ukoliko želite da se prijavite za praksu, svoj CV možete poslati na: scholarship-cee@tttech-auto.com